Pár eltüntetett kérdés a szimpátiáról

Pár nappal ezelőtt itt Budapesten óriási (egyesek szerint gigantikus) szimpátiatüntetés volt a jelenlegi magyar kormány mellett. Jöttek a pesti meg budai kerületekből, mentek a szomszédból, jöttek egészen mesziről, még Erdélyországból is. A dolog szimpátia-részét én csak megértem, hisz szimpátia miatt én is utazok akármikor egy ilyen távot, ahogy ezt meg is tettem, de nem tüntetni. 

A szimpátiával minden rendben van. Egy teljesen természetes dolog. Sokszor segít - nem mindig - de úgy nagy vonalakban valljuk be, hogy egy kellemes érzés. Viszont mint minden érzés, ez is arra tartozik, aki érzi. Még azzal sincs baj - szerintem - hogy ha valaki kifejezi kisebb-nagyobb nyilvánosság előtt, hogy ő éppen kivel és milyen mértékben szimpatizál.

Mindezek kapcsán ugyanakkor megfogalmazódott bennem egy pár kérdés. Mint például:

Miért releváns egy erdélyi (értsd: nem magyar adófizető állampolgár) szimpátiája egy magyar állampolgárokat érintő ügyben? Miért nem releváns ugyanakkor konkrét magyarországi körök (értsd: egészségügyiek, tanügyben dolgozók) véleménye az őket élő húsig érintő kérdésekben (kirakati stílusú társadalmi konzultációk, stb)? Miért fontosabb a magyar kormánynak valakinek a szimpátiája, mint konkrét érintettek észérvei és véleménye?

Miért nem láttunk mindeddig Magyarországról Bukarestbe induló buszokat, hogy szimpátiamenetben biztosítsák a - tegyük fel - kormányon lévő RMDSZ-t, vagy hogy segítsenek a jogérvényesítésben, osztani az észt (nem negatív kifejezésként) az egészségügyi meg egyéb disputákban? Talán azért volna ez, mert a magyar az magyar, de a székely az aztán igen? Nem inkább azért, mert egy ilyen gesztus meg sem fordulna a magyarországi fejekben, mert hát más állam belügye, estébé, estébé?

Szerintem azon erdélyieknek, akik ilyen szimpátiamenetekben utaznak, előbb ezeken a kérdéseken kell elgondolkozniuk.

(open for debate)

Nyílt levél, vagy miafene

kép: http://revjph.blogspot.com
Páter XY hozzáállása a BBC magyarországi tudósításához már jó ideje részrehajló, és nem a tények, hanem a hangulat terén. Ezt jeleztem neki, azért, hogy ne rontsa a saját színvonalát és jó hírnevét. Na, meg legyen tisztelettel irántunk és ne nézzen hülyének. Válaszolt, és abban elismerte, hogy nem kíváncsi sajátjától eltérő véleményre és megszakít velem minden kapcsolatot. Majd amikor látta, hogy amit közölt, elolvastam, kitörölte kettenünk párbeszédét. A beszédeit, írásait ezentúl érdemes megszűrni ezen a szűrőn.

Ez egy szomorú történet arról, hogy hogyan fajulhat el egy dolgokról szóló véleménycsere. Nem arra hajazom, hogy bárki a vitában mellém álljon, vitáimban helyet tudok állni magam is. Inkább üzenni szeretnék, de amíg erre sor kerül, kissé fel kell vezetni a helyzetet, mert egyrészt bánt, másrészt a fair play szabályainak sérülése miatt erre, önhibámon kívül, más fórumon nincs lehetőségem.

Történt a napokban, hogy az (egykori) barátságunkra tekintettel elhallgatott nevű szerzetespap ismerősöm egy ideje nyílt támadást intéz a BBC ellen. Olyanokat ír Facebook oldalára, hogy a "BBC nap mint nap támadja magyarországot a legaljasabb módon" meg "the BBC is proving to be an enemy to the Hungarian nation. Magyarul: "Angol barátaimhoz: a BBC a magyar nép ellenségének bizonyul". Folytatja, hogy ez nem angol úriemberhez méltó, nem így kell bánni egy néppel, mely 1956-ban kiállt a szabadsága mellett és 1989-ben megnyitotta a Vasfüggönyt. Egy amúgy teljesen tényszerű beszámolóra pedig így reagál, hogy ez "újabb példája, hogy a BBC Magyarország ellen kampányol."

Ekkor megszületett a BBC-nek küldött panaszlevél is, melynek tartalma röviden: sajnos az önök tudósításai részrehajlóak, valamint nem veszik figyelembe, hogy ez az a nép, amely 1848, meg 1956, stb. Gondoltam, lehetséges lesz racionális párbeszédet folytatni és rákérdeztem, mire alapozza ezt a nagy kirohanást? Ekkor tettem pár megjegyzést arra vonatkozólag, hogy szerintem az új magyar alkotmány nem 1848-ról, nem 1956-ról, hanem 2012-ről szól, meg a támadások szerintem nem arról szólnak, hogy nem lenne legitimitása a nép által demokratikusan megválasztott vezetőknek, nem ez ellen tüntet a "nyugat", hanem olyan dolgok miatt, ami a magyar demokráciát szerintük belülről bomlasztja és ezért megváltoztatandó, szóval egy a többség számára teljesen érdektelen politikai vita volt, amitől még barát maradhat a barát, több is hangzik el kocsmaasztal mellett (feltételezem) probléma nélkül. Szóváltásunk során, mivel ellenérve nem volt, sorra olyan mondatokat adott a számba, amiket nem mondtam, ezzel viszont a fair vita legalapvetőbb szabályát szegve meg. Majd győzelemittasan utalt a BBC válaszlevelére is, hozzátéve, hogy
A BBC hozzáállása a magyar helyzethez már jó ideje részrehajló, és nem a tények, hanem a hangulat terén. Ezt jeleztem nekik, azért, hogy ne rontsák a saját színvonalukat. Na, meg legyenek tisztelettel irántunk. Válaszoltak, és abban elismerték, hogy ők is beszálltak a politikai csatába. Ami nem lenne rossz, de az ő esetükben azt jelenti, hogy tudatosan pártot választottak ország-világ előtt. A híradásaikat ezentúl érdemes megszűrni ezen a szűrőn.
Megtippeltem, hogy a válasz nem erről szólt, csupán elintézték egy "megértjük aggodalmait, igyekszünk TOVÁBBRA IS kiegyensúlyozott híradást nyújtani" kijelentéssel. Később észrevettem: ott a válaszlevél is, amit ide angolul és magyarul egyaránt berakok, mert ebben semmi olyasmiről nem volt szó, hogy a BBC beismerte volna, hogy beleszállt a politikai vitába és kikezdte saját hírnevét.
Dear Fr ____,
Thank you for your kind email and your passionate response to our coverage of Hungary. I can assure you that we are fully aware of the political debate raging in Hungary about Mr Orban's government. You need to know that we have complaints from both sides and so aim to tread a completely impartial path, as we do will all our coverage. We are also aware of Hungary's difficult history under communism and do our best to bring an accurate and impartial explanation of what's going on in the country. Hence we have a correspondent who had known Mr Orban for many years giving his assessment of the situation, as well as the daily news coverage which today includes the EU's commencement of legal infringement proceedings.
We are aware that Fidesz commands a big majority in parliament but we must also balance that with the widespread criticism the government gets in the EU and in Hungary too. This is what a vibrant democracy is about, whether in Budapest or London.
Yours
BBC News Website
Magyarul:
Kedves _____ atya,
Köszönjük kedves levelét és Magyarországról szóló hírösszeállításunkra adott szenvedélyes hangvételű válaszát. Biztosíthatom önt arról, hogy teljes mértékben tudatában vagyunk a magyarországi, Orbán úr kormánya körül tomboló politikai vitáknak. Szeretnénk, ha tudná, hogy mindkét oldal részéről értek hozzánk panaszok, ezért igyekszünk teljes mértékben részrehajlás nélküli úton haladni, amint tesszük azt minden tudósításunk során. Továbbá tudatában vagyunk Magyarország kommunizmus alatti nehéz történelmének és megteszünk minden tőlünk telhetőt annak érdekében, hogy hogy egy pontos és részrehajlás nélküli képet fessünk mindarról, ami az országban történik. Éppen ezért egy olyan újságíróra bíztuk a helyzet bemutatását, valamint a napi hírösszeállítást -mely ma tartalmazza az EU törvényes eljárását- aki rég óta ismeri Orbán urat. Tudatában vagyunk, hogy a Fidesz nagy többséggel rendelkezik a parlamentben, de ezt ki kell egyensúlyoznunk a kormányt az EU és magyar részről érő kritikákkal is. Erről szól egy pezsgő demokrácia, úgy Londonban mint Budapesten.
Tisztelettel:
BBC News Website
Jelzésemre, miszerint  a "Biztosíthatom önt arról, hogy teljes mértékben tudatában vagyunk a magyarországi, Orbán úr kormánya körül tomboló politikai vitáknak" nem egyenértékű azzal, hogy "Válaszoltak, és abban elismerték, hogy ők is beszálltak a politikai csatába" csak azt a választ kaptam, hogy
Kedves Attila! Láthatóan nem találkoznak gondolataink. Szeretném kérni, hogy kímélj a kommentjeidtől, lévén, hogy ez egy személyes oldal. Lévén, hogy mi nem vagyunk semmilyen kapcsolatban egymással ezennel fel is függesztem a kapcsolatunkat. Isten áldjon! ___
Ez után következett első fokon a Facebook ismerősök közüli kirakás, hogy ne tudjak válaszolni, majd hamarosan minden általam írt komment kitörlése, hogy ne legyen látható semmiféle ellenvélemény, hogy ne csorbuljon saját jó híre, amikor az egyedüli dolog, aminek kitörlésével saját jó hírét és becsületét megmenthette volna az a BBC válaszának félreidézése.

Ha valaki ragaszkodik ahhoz, hogy személyes legyen az oldala, akkor saját magáról írjon, ne másokat gyalázzon. Ha másokat támad, engedjen felületet a vitára. Ha azt akarja, hogy más még így se szólhasson bele, akkor elég, ha a kommenteket letiltja. Ha a kommentelés megengedett, viszont csak azok maradnak meg, amelyek osztják véleményét, mindenki mást pedig kimar, akkor nem rosszabb jobb* annál, amit oly hangzatosan elítél.

Üzenetem Hozzád, és minden hasonlóan gondolkodó civilhez és egyházfihez a következő: Szabad eltérő véleménnyel lenni! Még nektek is. Mindenki megengedi, hogy véleményeteket kimondjátok, amazt érvekkel alátámasszátok. Nem csinálunk személyes ügyet abból, ha máshogy néztek dolgokra mint mi. De ha korlátozni próbáljátok saját véleményünk kinyilvánítását, ha kinyilvánított véleményünket előbb félreidézitek, majd meg-nem-történtté igyekeztek tenni, ha ily módon bemocskolni próbáltok és nem is adtok esélyt a válaszra, akkor az eltérő vélemény ártalmatlan helyzetéből személyes sérelmet kovácsoltok! Elő veletek és mutassatok valami gerincre hasonlatos dolgot, különben a saját magatok által ásott gödörből senki sem fog tudni titeket kihúzni!

Kommentálni márpedig szabad.

*(Update: javítva, mert ugye ennek így van értelme...)

‎"Nekünk egy szaros idézőjel nem diktálhat!"

Forrás: nol.hu. Mert úgy illik.
Amikor pár éve Londonban egy következmények nélküli esszét kellett benyujtanunk (értsd: a kapott értékelés nem számított be a végső átlagba, csupán "meg kellett, hogy legyen"), akkor mindazt, amit hat-hét oldalon keresztül összehalandzsáztunk feltöltéskor átment egy bizonyos Turnitin nevezetű szoftveren.

A drága kis szoftver az esszét kijavító tanárnak kijelezte, hány százalékban hasonlít már létező írásokhoz az az irományunk, melynek tényleg abszolút semmi következménye nem volt emberek életére nézve (hidak nem dőltek össze, nem kaptunk dupla akkora fizetést másnaptól, nem kaptunk hangzatos címeket tőle, stb). Ilyeneket adott ki: "25% Low plagiarism level, probably many quotes" (alacsony plágium szint, valószínüleg több idézetet használ), meg "30% Elevated plagiarism level, worth looking up" (emelkedett plágiumszint, érdemes jobban belenézni), vagy "55% Blackbelt Copy-Paster. Just kick him out!" (feketeöves másológép, csak rossz hírt hoz rátok). Természetesen nem pont ezek a mondatok voltak az automatikus ajánlásokban, de most példának megteszi. A helyzeten az is árnyal, hogy filozófiában sokszor nem volt más választásunk, mint egyes érveket, ellenérveket pontosan visszaadni, ugyanis a precíz árnyalás nagyon fontos volt és a legapróbb változtatás már megváltoztathatta az egész bekezdés értelmét. Ezért tanáraink nem igazán sértődtek meg, ha a rendszer például 30%-os plágiumszintet adott ki.

Egyedüli igazi következménye a csalásoknak ott jelentkezett, amikor a záróvizsákon, más választásunk nem nagyon lévén, egykori esszéink anyagából táplálkoztunk emlékezetből, ugyanis lehetetlenség lett volna a filozófia szó szerint is könyvtárakat megtöltő, minden szerteágazó ágát behatóan ismerni kutatóstól, érvestől, ahogy mondják: szőröstől, meg bőröstől. Akkor már igazi eredményekért játszodtunk. Ahogyan mindenki más is, aki harcát megvívta és tudja, hogy milyen élmény.

Nos, van valaki, aki a jelek szerint csupán egyfajta harc megvívásának élményét ismeri, fekete-fehér képe a bal felső sarokban, színes poziciója a jobb felső polcon (ha le nem mondott közben, amint az illik). Ő, úgy tűnik, 80%-ot kapott volna a minket vizsgáló szoftvertől, amire már a gépnek is elakadt volna a szava.

Már csak arra vagyok kiváncsi, hogy ennek milyen következményei lesznek Schmitt Pálra és Magyarországra nézve.


PS: az emlék:
Turnitin Suite Demo from Turnitin on Vimeo.

(A cím meg a HírCsárdáról...)

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger