"Book of Ehud". Nevetni tilos! Ilyennel viccelőzni nem illik.

94.:


1. És íme, a háború folytatódott vala, egészen a huszonkettedik napig.

2. És Ehud körülnézett vala, szerteszét, és látá, hogy mindez jó.

3. És sok hamaszitának háza leromboltatott és sokan közülük halállal lakoltak, és Gáza utcáin a szent hagyomány szerint vala siratás és fogaknak csikorgatása.

4. És lévén a halottak száma, akik lemészároltattak, a következő:

5. És mindaz, aki nem akarja tudni, nézzen el másfele.

6. Lakosai Gázának - ezer és háromszáz. Gyerekei Izraelnek - tiz és három.

7. Ami annyi, mint százszoros.

8. És megszólala Ehud, Olmert fia, "Nyilvánítsuk ki a tűznek szüntetését"

9. "Tekintvén azt, hogy amit akartunk vala, elérettetett"

10. "Ami lévén az, hogy egy gyors háborút lejátszhassunk, mielőtt jöve az Obama"

11. "Mert Barack, Obama fia nem biztos, hogy ugyanazzal a kedvességgel szemléli a mi tetteinket, mint Dubya, akit úgy ismernek, mint az Égő Bokor"

12. És így lőn, hogy az öldöklés beszüntettetett.

13. És Izrael fiai felsóhajtanak, "Nagy Ehud, mert győzedelmet vett a hamasziták felett"

14. Ugyanaznap a hamasziták felsóhajtanának, amiképpen az várható vala, "Nagy Hamász, mert az izraeliták elüldöztettek földünkről"

15. És összejöve a Földkerekség minden nemzete, maguk között e szavakat szólván: "Valaminek megcselekvése immár erősen kívánatos, de hogy pontosan minek, nem vagyunk tudói"

16. És Ehud szóla: "Ne féljetek, Izrael fiai, ami ígértetett, beteljesedett, Kasszam tüzes nyilai nem hullnak többé a Dél városaira"

17. És amint kimondá, egy tüzes nyíl szállt le Askelon szélére.

18. És Ehud elgondolkoda mindezen, és remélé, hogy senkinek nem fog feltűnni...

(nem én írtam, a Private Eye-ban jelent meg minap, ami lőn egy angol szatirikus könyvtekercs)

0 beszólás:

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger