Szerelem a verset

Ígéretemnek híven most írni fogok egy keveset, szerelemről, férfiszemmel. Inkább füllel... Oszthanám az észt, sok köze nem lenne a valósághoz. Inkább jól kiosztom magam. Ezért jó előre szólok, hogy nem lesz egyáltalán rózsaszínű. A szerelem kapcsolódás. És egy kapcsolódás sem szükségszerűen tündérmese. Küzdenem kell azzal a nyitottsággal, ami a kapcsolódást lehetővé teszi. Két vers lesz, mindkettő ekörül forog. Az első, a "Szavaid" című kommunikációs nehézségekről szól és a reményről, amely minden látszat ellenére az utolsó pillanat utánig tart. A második meg a fájdalomról és szégyenről, tehetetlenségről és a felismerés okozta döbbenetről, és arról a vágyról, hogy minden újra tiszta, átlátható és egyszerű legyen... 

Az első "rólam és szavaidról", a második "rólad és szavaimról".

1.

Szavaid

Szavaid
a rideg űrön át
riadtan félve remegve
zuhantak
távoli világomra
késve jöttek s messziről
hallottam ahogy leestek

Igéid
mint sivatagi vándorok
tikkadtan félig őrülten
kúsztak
kopár sziklacsúcsomra
kiszáradtak a szegények
levegő után kapkodtak

Poharam
mérgem utolsó cseppjével
nagy zajjal tört szét egy kövön
égő torkom
nem bírt szólni már
de Szóltál Te értem... helyettem
és megédesült a halál.

2.

Te néma!

A hallgatást
erénynek hitted és
mindenképp szent akartál lenni
meséltem
hogy bőrömet mentsem
némaságod lassan óriási
kiáltásként vádolja süket
fülem

Távolabb
lenni jó később
ér el minden szó
látni is
könnyebb innen mint
ha ottan volnék ahol
minden kristálytisztán
fájó

Palotának
fala van ugyanaz
mi a tömlöcöt védi
attól
a szellőtől amely
szabadon átjárhat
düledező kunyhót
sátrat...

1 beszólás:

at írta...

1.

Your words

Your words,
through the cold space
Startled, trembling with fear
fell
om my remote world
came too late and from far away
I heard as they fell off

Your words
such as desert wanderers
thirsty half-crazy
crept
on my bare cliff top
poor beings, dried up
they gasped for a fresh breadth

My glass
With the last drop of my poison
with great noise they broke on a rock
My throat was burning
He could not say a thing
But your words spoke for me... instead of me
And death became sweet.

2.

You dumb!

You thougt
Silence’s a virtue
And wanted to be a saint
I told myself
to save my skin
Slowly your silence
Like a loud scream accuses
My ears

Farther
Is better to be
Later reached by every word
Seeing is
easier here than
where it would be
crystal clear and
painful

Palace’s
wall is the same
What protects the Dungeon
from
the breeze that can
go freely through
ramshackle hut
tent ...

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger